ecoLogboek.nl is een online applicatie die de registratie van ecologische begeleiding bij ruimtelijke ontwikkelingen vergemakkelijkt.

Voor een toenemend aantal werken dienen aannemers gebruik te maken van ecologische begeleiding. Met ecologische begeleiding begeleidt een ecoloog de aannemer bij de werkzaamheden om te voorkomen dat de Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet overtreden wordt en dat optimaal rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van flora en fauna.

Regelink Ecologie & Landschap voert als ecologisch adviesbureau ecologische begeleiding uit bij diverse lopende projecten. Om de administratie van deze projecten te vergemakkelijken en de aannemer sneller duidelijkheid te geven over onze werkzaamheden is besloten ecoLogboek.nl te laten ontwikkelen.

De ontwikkeling van ecoLogboek.nl vindt plaats in samenwerking met de aannemers Van Gelder en Dura Vermeer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johannes Regelink van Regelink Ecologie & Landschap: johannes.regelink@regelink.net of 06-55738510